Wat is de essentie van de nieuwe Informatiesamenleving?
Het Informatie- en communicatieperspectief
  Wat is het Web 1.0?
  Wat is het Web 2.0?             Blogs,Weblogs, RSS Wiki's Social Networking, Social Bookmarking Microblogging
  Wat is het Web 3.0?             Podcasting/Videosharing Photosharing Musicsharing Mashups, Gadgets Widgets
  Welke gevolgen heeft het nieuwe Webtijdperk voor informatie- en kenniswerkers?
Het Bedrijfsperspectief
Het ICT-Technologieperspectief