De praktijk van strategisch personeels-
management
Kees Kouwenhoven