Ken-_en_stuurgetallen voor personeelsmanagement
Rolf Baarda