Kwaliteit en levenscyclus
 

Bij het ontwerp van een systeem worden de gewenste kwaliteitseigenschappen centraal gesteld. De klant bepaalt de eisen (requirements) die aan het product– en proces gesteld moeten worden. De ontwerper vertaalt deze (black–box) eisen in (white–box) constructie uitgangspunten.

Een standaardwerk op dit gebied vormt de System engineering fundamentals van het Amerikaanse ministerie van defensie (DoD). Download deel 1, deel 2.

 

Men bouwt voort op de ISO standaarden van kwaliteitseigenschappen, maar voegt daar een cruciaal begrip aan toe: de levenscyclus van een product of proces. Men onderscheidt acht primaire functies die een systeem gedurende zijn levenscyclus doorloopt. Elke functie heeft een eigen klant met eigen kwaliteitseisen die meegenomen moeten worden in het ontwerpproces. Uiteraard is de eindgebruiker (gebruiksfase) de belangrijkste klant, maar van meet af aan moet ook rekening gehouden worden met andere eisen zoals de constructeurseisen (productie–fase), implementatie–eisen (installatie–fase) en beheer–eisen (support–fase).

 

 

 

 

De invulling en relevantie van alle acht fasen hangt af van de karakteristieken van het systeem. In onderstaand figuur geeft een overzicht van product– en proceseigenschappen in de productie– en gebruiksfase.

 

 
 

 

 

V O R I G E

 

 

V O L G E N D E