Het Informatie en communicatieperspectief
Delicious Bookmark this on Delicious

                                            

Welke impact heeft het nieuwe webtijdperk op onze informatie- en communicatieprocessen? Hoe zoeken, bewerken en verspreiden we informatie en kennis? Op welke wijze communiceren we en hoe veranderen de mogelijkheden om samen te werken? Het zijn fundamentele vragen die het centrale werkproces van alle informatie- en kenniswerkers raken. Om deze vragen te kunnen beantwoorden moeten we ons eerst verdiepen in het nieuwe webtijdperk. De term internet is vrijwel synoniem geworden met informatie en communicatie, maar wat is internet eigenlijk precies? Welke ontwikkelingen hebben zich de laatste jaren voorgedaan en hoe hebben die zich vertaald in concrete toepassingen.

 

Web 1.0 en Web 2.0

Op het internet volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Soms oude wijn in nieuwe zakken, meestal een combinatie van bestaande zaken maar dan net iets slimmer of beter ‘verkocht’. Eenvoud en samenhang zijn ver te zoeken. Toch zullen we een poging doen. We gebruiken daarvoor de termen Web 1.0 en Web 2.0 als containerbegrippen die een belangrijke overgang in het internet markeren.

Web 1.0 is de vorm zoals die de afgelopen twintig jaar ontstaan is, statisch, onderhouden door professionals en ICT-hobbyisten. Het accent ligt op overdracht, verwijzen en zoeken in digitale informatie waarbij een duidelijke stap voorwaarts gemaakt wordt ten opzichte van de papieren informatiedragers, zoals documenten en kranten.

Web 2.0 is een aanduiding voor de fase waarin het internet sinds enkele jaren is beland. Een van de belangrijkste kenmerken is dat iedereen kan meedoen aan het 'verrijken' van de website door het toevoegen van tekst, foto's of filmpjes. Wiki, blog en podcast zijn typische web 2.0 termen. Veel van deze websites maken slimme combinaties van internetfunctionaliteit. Combineer Google Maps met politiestatistieken en je hebt Misdaadkaart.nl een site waarop je kunt zien hoe het met de veiligheid in je eigen buurt in gesteld.

 

Opbouw

We kiezen in de informatieperspectief voor een lijn waarin we stapsgewijs de belangrijkste ontwikkelingen introduceren zoals die zich de afgelopen jaren op het nieuwe Web hebben voorgedaan. Bij elke ontwikkeling stippen we de consequenties voor de informatie- en kennisprocessen aan. Wanneer we van de huidige stand van zaken een totaalbeeld hebben opgebouwd zullen we ingaan op de hoofdvraag, namelijk welke gevolgen het nieuwe internet heeft  op informatie- en kenniswerkers. Hoe verandert hun werkwijze en hoe kunnen ze daarbij gebruik maken van de hulpmiddelen uit het nieuwe webtijdperk?

 

Wat is het informatie- en kennisproces?

Video - Web 2.0 - The Machine is Us/ing Us
 

 

In minder dan 5 minuten toont deze video de belangrijkste ontwikkelingen rondom Web 2.0. De video is gemaakt door Michael Wesch, een assistant Professor in de Culturele Antropologie van de Kansas State University. Het filmpje is een grote 'hit' op Youtube en is gemaakt op dezelfde Web 2.0-manier als het laat zien: achter het eigen bureau, met gratis hulpmiddelen en met muziek Deus van een weblogger uit Ivoorkust in West- Afrika.

Meer over het Web en de impact op informatie en communicatie