Movere: Ama et amaberis

 

Het motiveren van werknemers is niet gemakkelijk. Hieronder is een resumť opgenomen met de belangrijkste punten uit de voorgaande paragrafen. We hebben ze samengevat in de vorm van een motivatie-proclamatie van de medewerker aan zijn leidinggevende. Het gaat om acht punten.

L I C H A A M

 • Betaal me marktconform en zorg voor goede arbeidsvoorwaarden (materiŽle beloning, arbeidsomstandigheden, zekerheid werkgelegenheid).

 

H O O F D

 • Geef me uitdagend werk waarin ik mij kan ontwikkelen volgens een door mij gewenst toekomstperspectief.
 • Zorg dat ik voldoende competenties heb om het werk dat ik moet doen uit te voeren.

 

H A R T

 • Neem me serieus, geef me persoonlijke waardering en behandel me eerlijk en met respect.
 • Laat me verbonden zijn met de organisatie.

 

Z I E L

 • Laat mijn bijdrage zinvol en betekenisvol zijn, zowel voor de organisatie als voor de maatschappij.

 

E I G E N S C H A P P E N

 • Geef me werk dat bij mijn natuurlijke talenten en voorkeuren past (dus met veel/weinig macht en status, veel/weinig prestatiedruk, veel/weinig variatie etc.).

 

O P B R E N G S T E N

 • Communiceer met mij over mijn bijdragen en de waarde van opbrengsten die het voor mij oplevert.

 

T A A K

 • Geef me autonomie (beslissingsruimte). Laat mijzelf de belangrijkste besluiten nemen die met de uitvoering van mijn taak samenhangen.
 • Maak mij persoonlijk verantwoordelijk voor mijn werk en geef me de juiste verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

 

D O E L E N

 • Stel duidelijke en heldere doelen waar we het beiden over eens zijn.
 • Stel uitdagende doelen die wel moeilijk, maar niet onmogelijk zijn om te realiseren.
 • Geef me directe feedback over de resultaten. Houd me voortdurend op de hoogte of de doelstellingen gerealiseerd worden.
   

Motto
Traditiegetrouw sluiten we ook dit hoofdstuk af met een motto, Movere: Ama et amaberis. Wat zoveel betekent als Motiveren? Bemin en je zal bemind worden.

 

 

Deze powerpoint afbeelding afbeeldingen figuur figuren bevat: voorbeeld voorbeelden van Movere Ama et amaberis

 

V O R I G E

 

 

V O L G E N D E