MBTI: Myers-Briggs Type Indicator

 

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is ťťn van de meest populaire persoonlijkheidsmodellen.
Het instrument is ontwikkeld door Katharine Briggs en Isabel Myers en is gebaseerd op de theorie van Carl G. Jung over psychologische types. Het beschrijft de voorkeuren van iemand in vier dimensies:

 • de gerichtheid op de omgeving: extraversie of introversie (=E-schaal van de Big Five),
 • de wijze van waarnemen: sensing (via observatie) of intuition (intuÔtitief),
 • de wijze van beslissen: thinking of feeling
 • de wijze van 'werken': judging (gestructureerd) of perceiving (spontaan en flexibel)

 

 

Deze powerpoint afbeelding afbeeldingen figuur figuren bevat: voorbeeld voorbeelden van test persoonlijkheidstest Myers-Briggs Type Indicator MBTI populaire persoonlijkheidsmodellen persoonlijkheidsmodel Katharine Briggs Isabel Myers Carl G. Jung
 

E X T R A V E R S I E  -  I N T R O V E R S I E  (=E-schaal van de Big Five)

 • Extraversie (E)
  • Is gericht op de buitenwereld
  • Communiceert bij voorkeur mondeling
  • Praat het liefst, om ideeŽn verder uit te werken
  • Heeft een brede interesse
  • Is sociaal en expressief
  • Neemt makkelijk initiatieven in werk en relaties
 • Introversie (I)
  • Is gericht op eigen belevingswereld
  • Communiceert bij voorkeur schriftelijk
  • Denk het liefst na, om ideeŽn verder uit te werken
  • Verdiept zich in zijn interessen
  • Is op zichzelf en ingetogen
  • Neemt initiatief als iets belangrijk voor hem is

 

S E N S I N G (observatie) -  I N T U I T I O N (intuÔtie)

 • Sensing (S)
  • Praat in het hier en nu
  • Is gericht op feiten
  • Trekt zorgvuldig en nauwkeurig conclusies
  • Begrijpt ideeŽn, theorieŽn door praktische toepassingen
  • Ziet en onthoudt details
 • INtuition (N)
  • Praat in de toekomstige tijd
  • Heeft grote verbeeldingskracht, is verbaal creatief
  • Trekt snel conclusies op basis van voorgevoel
  • Wil ideeŽn, theorieŽn verduidelijken voor toepassing
  • Ziet en onthoudt weinig details
  • Vertrouwt op inspiratie

 

T H I N K I N G (denken) -  F E E L I N G (voelen)

 • Thinking (T)
  • Is analytisch
  • Lost problemen op met logica
  • Is redelijk
  • Kan onverbiddelijk zijn
 • Feeling (F)
  • Is meelevend
  • Beoordeelt de invloed van beslissingen op mensen
  • Streeft naar harmonie en positieve omgang
  • Kan zachtaardig overkomen

 

J U D G I N G (oordelen) -  P E R C I E V I N G (waarnemen)

 • Judging (J)
  • Is planmatig
  • Organiseert
  • Is systematisch
  • Legt zaken graag vast
  • Probeert stress door tijdsdruk te vermijden
 • Perceiving (P)
  • Is spontaan
  • Is flexibel
  • Staat open voor verandering
  • Kan zich moeilijk vastleggen
  • Haalt energie uit tijdsdruk

 

 
Teamrollen
 

MTR-i teamrol - MBTI type

 • Coach
  • ENFJ mentor
  • ESFJ dienstverlener
 • Pelgrim
  • INFP idealist
  • ISFP vredestichter
 • Ontdekker
  • ENTP visionair
  • ENFP vernieuwer
 • Vernieuwer
  • INTJ wetenschapper
  • INFJ raadgever
 • Beeldhouwer
  • ESFP levensgenieter
  • ESTP doener
 • Conservator
  • ISFJ zorgende
  • ISTJ realist
 • Dirigent
  • ENTJ leider
  • ESTJ supervisor
 • Wetenschapper
  • INTP strateeg
  • ISTP oplosser

 

 

Zelftest: MBTI
 
 • Hier vind je een goede gratis MBTI-test. De testresultaten kan je bewaren.

 

        

 

 

V O R I G E

 

 

V O L G E N D E