COMPETENTIES
 
6.00  C O M P E T E N T I E  O N T W I K K E L I N G
 
Deze powerpoint afbeelding afbeeldingen figuur figuren bevat: voorbeeld voorbeelden van competenties bestuurlijk technisch sociaal
 

6.01  C O A C H E N

         synoniemen: sturen op competenties, ontwikkelen medewerkers, persoonsgericht

                               leiderschap,  feedback geven, aanspreken op gedrag

 

 • Het stimuleren en motiveren van anderen gericht op hun persoonlijke ontwikkeling en het geven en ontvangen van feedback in een open verstandhouding.
 • Gedragskenmerken:
  • Niveau 1 - Feedback geven ), ondersteunen en meedenken
   • geeft feedback op concreet gedrag en houdt een spiegel voor (confronteert)
   • heeft aandacht voor vragen en problemen en gaat hier op in
   • helpt anderen hun eigen ontwikkelingsdoelen te formuleren
   • geeft anderen aanwijzingen en tips om resultaten te verbeteren
  • Niveau 2 - Anderen helpen competenties te ontwikkelen en verbeteren
   • geeft helder en genuanceerd feedback aan anderen gericht op hun ontwikkeling
   • helpt medewerkers hun inzicht te vergroten in de eigen sterktes en zwaktes
   • ondersteunt medewerkers bij het realiseren van doelstellingen die zij voor zichzelf hebben geformuleerd
  • Niveau 3 - Voorzien hoe anderen zich ontwikkelen en hierop kunnen anticiperen
   • beschikt over een breed repertoire aan coachingsvaardigheden
   • helpt anderen om gedragspatronen te doorbreken of te versterken
   • leeft zich in de ander in en bouwt verder op zelfvertrouwen van de ander
   • stimuleert anderen hun competenties in te zetten en te vergroten

 

 

 

6.02  L E E R V E R M O G E N

         synoniemen: ontwikkelen, studiezin, zelfontwikkeling, zelfinzicht/kennis, employability

 

 • Wens en vermogen om verder te groeien ten behoeve van een brede en blijvende inzetbaarheid.
  • Niveau 1 - Open staan voor feedback en gebruik maken van mogelijkheden tot ontwikkeling
   • ziet sterke en zwakke kanten in eigen functioneren; leert van fouten  
   • vraagt feedback van anderen, schept feedback- of oefensituaties voor zichzelf
   • wil leren in werksituaties; zoekt en benut kansen voor eigen ontwikkeling
   • spreekt eigen wensen, behoeften en (on)tevredenheid uit
   • maakt gebruik van ruimte voor ontwikkeling die er geboden wordt
  • Niveau 2 - Actief zoeken naar leersituaties en leerpunten omzetten in acties
   • zit niet vast in denkkaders, staat open voor nieuwe ontwikkelingen in eigen vakgebied; integreert nieuwe kennis in bestaande
   • benut ervaringen en talenten van anderen voor de eigen ontwikkeling en prestaties
   • zet leerpunten om in acties; past opgedane inzichten en kennis direct in de praktijk toe; probeert grenzen te verleggen; gaat uitdagingen aan
  • Niveau 3 - Zorgdragen voor een goed leerklimaat
   • is kritisch ten aanzien van andermans functioneren en deelt ervaringen
   • onderneemt gerichte actie ten behoeve van de ontwikkeling van anderen
   • heeft inzicht in leerprocessen en leerstijlen en benut dit inzicht voor de organisatie
 • I N T E R A C T I E F leervermogen - Vermogen om te leren uit interactie, samenwerking en communicatie met anderen en de leerpunten snel kunnen omzetten in effectiever interpersoonlijk gedrag.
 • C O G N I T I E F leervermogen - Nieuwe informatie en ideeŽn snel kunnen opnemen, analyseren en verwerken en deze effectief kunnen toepassen in een werksituatie. Gerelateerd aan oordeelsvorming en analytisch vermogen
 • Z E L F I N Z I C H T - Zoekt actief naar persoonlijke feedback. Stelt zich kwetsbaar op. Laat zien over een reŽel inzicht in de eigen sterke en zwakke punten te beschikken.

`

 

V O R I G E

 

 

V O L G E N D E