Wat is Communicatiemanagement?

 

Het proces communicatie management is opgebouwd als een standaard facilitair proces (in eigen beheer): op strategisch niveau wordt het beleid geformuleerd, op tactisch niveau worden nieuwe communicatie services ontwikkeld en op operationeel niveau vind de uitvoering plaats.

De scope van dit proces is interne en arbeidsmarktcommunicatie. Externe communicatie (opdrachtgever) is belegd bij accountmanagement.

Doel
Via communicatie en participatie zorgdragen voor optimale geďnformeerde en betrokken medewerkers.

1.1 Strategisch communicatiemanagement

 • Formuleren communicatiebeleid
  In dit proces worden communicatiebeleids (voorzieningen) scenario’s op strategisch niveau geformuleerd voor het Beleidsplan (proces P&C).

2.1 Tactisch communicatiemanagement

 • Ontwikkelen communicatievoorzieningen
  Een goedgekeurd bedrijfsplan geeft de kaders aan waarbinnen nieuwe communicatie services ontwikkeld kunnen worden. Een Aanvraag voor een nieuwe Service vormt de feitelijke trigger. Output is een Communicatievoorzieningen catalogus, Meerjarencommunicatieplannen en Communicatievoorzieningenontwerpen.

4.2.1 Operationeel communicatiemanagement

 • Bestellen Communicatievoorziening
  Op basis van Communicatievoorzieningontwerpen en –plannen vindt de uitvoering plaats. Voorbeelden van communicatie services zijn: nieuwsbrieven, intranet, voorlichtingsbijeenkomsten, events en wervingsuitingen.

 

Deze powerpoint afbeelding afbeeldingen figuur figuren bevat: voorbeeld voorbeelden vaDeze powerpoint afbeelding afbeeldingen figuur figuren bevat: voorbeeld voorbeelden communicatie management communicatiemanagement vraag aanbod

 

 

 
Deze powerpoint afbeelding afbeeldingen figuur figuren bevat: voorbeeld voorbeelden vaDeze powerpoint afbeelding afbeeldingen figuur figuren bevat: voorbeeld voorbeelden communicatie management communicatiemanagement IDEF processen

 

V O R I G E

 

 

V O L G E N D E