Wat is Facilitymanagement?

 

Facility management betreft de wijze waarop een organisatie met facilitaire voorzieningen omgaat. De doelstelling van Facility management is het zorgdragen voor de beschikbaarheid van de gevraagde facilitaire voorzieningen, zodat de organisatie de geplande resultaten kan leveren.

 

Op strategisch en tactisch niveau gaat het om de strategie en het ontwerpen en plannen van facilitaire voorzieningen. Op operationeel niveau betreft het beheer en gebruik van facilitaire voorzieningen. Een facilitaire voorziening is te beschouwen als een resource. Vanuit alle processen bestaat er een vraag naar facilitaire voorzieningen.

 

Deze powerpoint afbeelding afbeeldingen figuur figuren bevat: voorbeeld voorbeelden vaDeze powerpoint afbeelding afbeeldingen figuur figuren bevat: voorbeeld voorbeelden van facilitymanagement facility management vraag aanbod
 
Wat zijn Facilitaire voorzieningen?

 

Facilitaire voorzieningen in te delen in de volgende hoofdgroepen:

 • Beveiligings- en Hospitality Diensten
  • Receptie
  • Catering (automaten, bedrijfsrestaurant, koffie, thee, lunches, evenementen, borrels, pantryís)
  • Beveiligingsdiensten (toegangscontrole, bewaking, bedrijfshulpverlening, brandbeveiliging)
 • Werkplek Diensten (Facilitair)
  • Werkplek (fysiek)
  • Kantoorartikelen en computer supplies (papier enveloppen)
  • Secretariaat (agendabeheer, correspondentie/post, telefoon,
  • Vergaderingen, reserveringen, aanmelden (bezoekers, toegangsID)
  • Documentaire informatievoorziening o Grafische vormgeving/ (DTP), Postkamer,
  • Repro-Drukwerk, Archief , Bibliotheek (vakliteratuur & abonnementen)
 • Kantoor en HygiŽne Diensten
  • Huisvestings- en ruimtebeheer inventaris, AV-middelen
  • Kantoorinrichting/meubilair, hotel- en vergaderaccommodatie
  • Groenvoorziening binnenbeplanting
  • Schoonmaak, Afvalverwerking papiervernietiging Materiaal- en Materieel Diensten
  • Materiaal Uitrusting, Kleding
  • Materieel wagenpark
  • Vervoer- en verhuisdiensten (vlieg)reizen, Transport, Koerier, Mailing
 • Huisvestings- en Vastgoed Diensten
  • Gebouwen
  • Terreinen
  • Parkeren vergunningen
  • Belastingen
  • Verzekeringen
  • Gas, water, licht (energie)

 

Deze powerpoint afbeelding afbeeldingen figuur figuren bevat: voorbeeld voorbeelden vaDeze powerpoint afbeelding afbeeldingen figuur figuren bevat: voorbeeld voorbeelden van facilitymanagement facility management facilitaire diensten service catalogus

 

In Figuur 113 is een integraal referentiemodel weergegeven van personele diensten, ICT diensten, Facilitaire diensten en FinanciŽle diensten. Merk op dat het omkaderde deel de integratie tussen de vakgebieden ICT en facilitair weergeeft. Deze ontwikkeling houdt verband met het Nieuwe Werken. Het Nieuwe Werken zet de medewerker centraal en gaat vervolgens bekijken wat die medewerker allemaal nodig heeft om zijn werk goed of nog beter te kunnen doen. Dat kan gaan om een betere fysieke werkplek, een aantal ICT-hulpmiddelen of een andere organisatie en aansturing van het werk. We zullen dit onderwerp verder uitwerken in Informatie, Internet en ICT (verwacht eind 2010)

 

Deze powerpoint afbeelding afbeeldingen figuur figuren bevat: voorbeeld voorbeelden vaDeze powerpoint afbeelding afbeeldingen figuur figuren bevat: voorbeeld voorbeelden van facilitymanagement facility management uitgebreide catalogus

 

Het proces facility management is opgebouwd als een standaard facilitair proces (uitbesteed): op strategisch niveau wordt de behoefte geformuleerd, op tactisch niveau wordt de ontwikkeling van nieuwe facilities (als opdrachtgever) aangestuurd en op operationeel niveau worden de services besteld.

 

Doel

Het faciliteren van de bedrijfsprocessen teneinde een bijdrage te kunnen leveren aan de continuÔteit van de organisatie.

 

1.1 Strategisch facility management

Bepalen strategie facilitaire informatievoorzieningen In dit proces worden facilitaire beleids (voorzieningen) scenarioís op strategisch niveau geformuleerd voor het Beleidsplan (proces P&C).

2.1 Tactisch facility management

Ontwerpen & plannen facilitaire voorzieningen Dit proces beschrijft de opdrachtgeversrol van de organisatie voor facilitaire voorzieningen op tactisch niveau.

4.2.4 Operationeel facility management

Beheren en gebruiken facilitaire voorzieningen - Functioneel beheer - Bestellen en support Besteltrajact voor facilitaire voorzieningsinstantie.

 

Deze powerpoint afbeelding afbeeldingen figuur figuren bevat: voorbeeld voorbeelden vaDeze powerpoint afbeelding afbeeldingen figuur figuren bevat: voorbeeld voorbeelden van facilitymanagement facility management IDEF processen

 

V O R I G E

 

 

V O L G E N D E