Functies en processen Informatiemanagement

 

Ook hier zien we de indeling in drie besturingsniveaus terugkomen. De hoofdindeling sluit aan bij de procesindeling van het negenvlaksmodel.

S T R A T E G I S C H   I N F O R M A T I E M A N A G E M E N T
1. BESTUREN: Bepalen strategie informatievoorzieningen
1.1 Actualiseren strategische analyse informatievoorzieningen
1.1.1 Actualiseren informatiebeleid (incl. informatiearchitectuur)

  • In dit proces worden informatievoorzieningenscenario’s geformuleerd (binnen de informatiearchitectuur). Analyse vindt plaats op basis van pull, push en portfolio.

1.1.2 Prognosticeren informatievoorzieningsbehoefte Uitwerken scenario’s
1.2 Strategisch besturen informatievoorziening

  • PDCA Informatiebeleidsplan

 

T A C T I S C H   I N F O R M A T I E M A N A G E M E N T
2. VOORBEREIDEN: Ontwerpen & plannen informatievoorzieningen

  • Dit proces beschrijft de opdrachtgeversrol van de organisatie voor informatievoorzieningen op tactisch niveau.

2.1 Actualiseren tactische analyse informatievoorzieningen

  • Verdieping strategische analyse per deelsysteem of cluster van deelsysteem.

2.2 Tactisch besturen informatievoorziening

  • PDCA Meerjareninformatieplan

 

4. O N D E R S T E U N E N
4.2.1 Informatie –Beheren en gebruiken informatievoorzieningen
4.2.1.1 Functioneel beheer

  • Functioneel beheer is verantwoordelijk voor het instandhouden van de functionaliteit –de gebruiksfunctie– van een informatievoorziening. Het functioneel beheer werkt naar twee kanten. In de eerste plaats buit het functioneel beheer de gebruiksmogelijkheden uit door de gebruikerspopulatie te wijzen op een – soms nieuwe – manier van werken die maximaal gebruik maakt van de reeds aanwezige functies. Anderzijds volgt het functionele beheer idealiter ook nauwlettend hoe de informatievoorziening gebruikt wordt, welke onvolkomenheden erin zitten en wat de wensen zijn van de gebruikerspopulatie die tot wijziging van de voorziening kunnen leiden. Ook wanneer wet- en regelgeving verandert, kan het noodzakelijk zijn dat wijzigingen worden aangebracht.
  • In praktijk worden applicatie en technisch beheer onderscheiden (zie verder Thiadens, Beheerst Beheren, HEC, Den Haag). Het applicatiebeheer is verantwoordelijk voor het instandhouden van de programmatuur waarmee de functionaliteit van een applicatie wordt gerealiseerd en van de gegevensverzamelingen waarop die programmatuur bewerkingen uitvoert. Bij een applicatie kan men stellen dat het functioneel beheer bepaalt wat er gedaan moet worden en het applicatiebeheer geeft vervolgens aan hoe dit dient te gebeuren en voert dat dan ook uit. Het technisch beheer (exploitatie) is verantwoordelijk voor het instandhouden van een operationeel systeem, d.w.z. zowel apparatuur als programmatuur, gegevensverzamelingen die daarbij gebruikt moeten worden en communicatiemiddelen. Behalve het puur bewaken dat de beheerde ICT-voorzieningen het ook "blijven doen zoals afgesproken", omvat deze soort van beheer ook het dag in, dag uit in de lucht houden van de voorzieningen, het meten aan gebruik en bezetting (Hoe vol is de schijf? Hoeveel vertraging veroorzaakt het netwerk? Binnen welke uren van de dag liggen de piektijden en wanneer is het rustig? Hoe vaak heeft het netwerk er deze week al uitgelegen en hoe lang duurde het tot het weer "in de lucht" was?

4.2.1.2 Bestellen en support

  • Besteltrajact voor informatievoorzieningsinstantie.

 

Deze powerpoint afbeelding afbeeldingen figuur figuren bevat: voorbeeld voorbeelden vaDeze powerpoint afbeelding afbeeldingen figuur figuren bevat: voorbeeld voorbeelden van ict-management informatiemanagement bita business alignment negenvlaks nieuwenhuis 9vlaks ict-regie ICT-governance IT-governance

 

V O R I G E

 

 

V O L G E N D E