Ondersteunende processen

 

Ondersteunende processen zijn gericht op het leveren van mensen en middelen aan alle processen. Het management van alle ondersteunende processen wordt ook wel resourcemanagement genoemd. De algemene doelstelling van resourcemanagement is: ‘het tijdig, in de gewenste hoeveelheden en met de vereiste kwaliteit, aan alle processen ter beschikking stellen van mensen en middelen’. In de volgende paragrafen komen de belangrijkste soorten ondersteunende processen aan de orde. De ondersteunende processen leveren de resources als diensten aan alle primaire processen, maar ook aan de besturende processen en aan de ondersteunende processen zelf.

Deze powerpoint afbeelding afbeeldingen figuur figuren bevat: voorbeeld voorbeelden vaDeze powerpoint afbeelding afbeeldingen figuur figuren bevat: voorbeeld voorbeelden van human resource management personeelsmanagement ict-management informatiemanagement financieel management inkoopmanagement facility management

 

Doordat deze processen -zeker in hoofdlijnen- voor alle organisaties hetzelfde zijn, bestaan er goede internationale referentiemodellen. Waar van toepassing zullen we deze bij de procesuitwerking gebruiken. Voor verdere inhoudelijke uitwerking van de managementbouwstenen mensen en middelen verwijzen we naar de delen 2, 3 en 4 van The Art of Management.

 

Proces

- Personeelsmanagement (Human Resourcemanagement)

- Informatiemanagement (ICT-management)

- Communicatiemanagement

- Facility management

- Financieel management

- Inkoop management

 

Referentie

IiP

 ITIL/BiSL

-

NEN 2748

Diverse

ISPL/MSU+

 

 
Mensen en middelen: COPAFIJTH en PIOFACH

 

In praktijk wordt veel gebruik gemaakt van de acroniemen COPAFIJTH of PIOFACH als ezelsbrug voor ondersteunende processen. De acroniemen verwijzen naar aspecten van bedrijfsvoering en hebben geen wetenschappelijke of methodische achtergrond. Daardoor zijn de aspecten niet scherp gedefinieerd en wordt er in de loop van de tijd nogal eens een verschillende betekenis aan gehecht. Nader beschouwd zijn ze een mengelmoes van ondersteunende processen, taken van ondersteunende of stafafdelingen.

 

COPAFIJTH

- Communicatie 

- Organisatie  

- Personeel 

- Administratieve org.  

- Financiën

- Informatievoorziening

- Juridisch 

- Technologie

- Huisvesting 

- ontbreekt

 

PIOFACH

- Communicatie

- Organisatie

- Personeel

- Administratie

- Financiën

- Informatievoorziening

- ontbreekt

- ontbreekt

- Huisvesting

- ontbreekt

 

Ondersteunend proces

- Communicatie management

- zie toelichting 1

- Personeelsmanagement

- zie toelichting 1

- Financieel management

- Informatiemanagement

- zie toelichting 2

- zie toelichting 3

- Facility management

- Inkoop management

 

Deze powerpoint afbeelding afbeeldingen figuur figuren bevat: voorbeeld voorbeelden COPAFIJTH PIOFACH PIOFACHIJ human resource management personeelsmanagement ict-management informatiemanagement financieel management inkoopmanagement facility management

 

Toelichting

  1. Het aspect organisatie kunnen we rekenen tot “personeel & organisatie”. We kunnen het ook beschouwen als een structuuraspect, waaronder we zowel organisatie als administratieve organisatie valt.
  2. Onder het juridische aspect vallen bedrijfsjuridische zaken en compliancy. Compliancy behelst de vraag of de organisatie “aan de regels” voldoen, op terreinen als privacy, milieu en arbeidsrecht.
  3. Het aspect technologie kunnen al naar gelang indelen bij facility management (materiaal, materieel) en informatie management (ICT).
  4. In beide acroniemen ontbreekt inkoopmanagement.

 

 

 

V O R I G E

 

 

V O L G E N D E