Interne analyse: Wat zijn waardeketens?

 

Het begrip waardeketens is afkomstig van Michael Porter. Volgens Porter kan concurrentievoordeel alleen worden begrepen door naar de organisatie als geheel te kijken.

 

Kostenvoordelen en mogelijkheden tot outsourcing worden gevonden door te kijken naar de activiteiten of procesketens die de organisatie uitvoert om waarde voor zijn klanten te leveren.

 

Deze procesketens, door Porter waardeketens genoemd, belichten de verschillende schakels in de bedrijfskolom, waarmee de strategisch relevante bezigheden van een organisatie met elkaar in verband worden gebracht.

 

Deze powerpoint afbeelding afbeeldingen figuur figuren bevat: 
             voorbeeld waardeketens kostenvoordelen oursourcing porter
 
Schakels in de bedrijfskolom

 

  • Producten passeren de achtereenvolgende activiteiten van de keten en verwerven hierbij bij iedere activiteit enige waarde. De keten van activiteiten als geheel, geeft het product hierbij meer toegevoegde waarde dan de som van de afzonderlijke delen. Op deze wijze kan systematisch onderzocht worden wat de waarde is van activiteiten en interacties met derden. Op basis van dit overzicht kan men de eigen positie in de waardeketen heroverwegen.
  • In een analyse van mogelijke strategische allianties, fusies en overnames (mergers en acquisities) wordt de waardeketen vaak gebruikt om snel een beeld te krijgen van een mogelijke match. Zo kan de ene organisatie sterk zijn in service en de andere in productie en een derde in uitgaande logistiek.

 

 

V O R I G E

 

 

V O L G E N D E