Interne analyse

 

Een beeld van de sterke en zwakke punten van de organisatie op het gebied van mensen, middelen, structuur en cultuur. Daar gaat het om bij de interne analyse. In de meeste procesgerichte organisaties zijn deze inside-out analyses ingebed in de organisatie. De strategische doelstellingen op deze gebieden worden immers permanent gemeten en geŽvalueerd. Daarvoor wordt veel gebruik gemaakt van benchmarks. Benchmarking is het systematisch vergelijken van organisaties op basis van vooraf bepaalde indicatoren. Het draait uiteindelijk om het vinden van verschillen tussen de zogeheten best practices en de huidige prestatie van de organisatie. 

 

Deze powerpoint afbeelding afbeeldingen 
            figuur figuren bevat: voorbeeld strategisch venster
 
Strategische dialoog
Interne analyse is onderdeel van de strategische dialoog zoals afgebeeld in de bovenstaande figuur. In feite gaat om een analyse van strategische issues van de managementbouwstenen structuur, cultuur, mensen en middelen zoals ICT.

 

We bespreken daarom op dit punt alleen een aantal belangrijke interne analysemodellen op het gebied van structuur, cultuur en ICT en verwijzen voor meer detail naar de vervolghoofdstukken van The Art of Management.

 

 

V O R I G E

 

 

V O L G E N D E