Externe analyse: Wat is het 4P-model?
De marketingmix, beter bekend als de 4 Pís, is een manier om de strategische positie van de product of dienst in de markt te analyseren en de marketing activiteiten daarop af te stemmen.

 

De 4 P's zijn van : Product, Prijs, Plaats, Promotie.

 

Deze powerpoint afbeelding afbeeldingen figuur figuren bevat: voorbeeld 
            4P-model marketingmix Product Prijs Plaats Promotie verkoopstrategie 4P-model marketingmix 4P's Prijsbeleid verkoop producten marketing.nl marketing.com
 
Invalshoeken Marketingmix

 

  • Product - Produceren we werkelijk wat de klanten willen? Het draait bij de eerste P vooral om de vraag of onze producten en diensten aansluiten bij de wensen en behoeften van de klant. Tevens gaat het om een veelheid aan activiteiten die nauw samenhangen met het product zoals branding, styling, verpakking, onderhoud en klachtenafhandeling.
  • Prijs - Hoeveel wil de klant betalen? De tweede P betreft de prijs of het prijsbeleid. De prijs kan ook als concurrentie-instrument worden gebruikt. Niet alleen in prijzenoorlogen, maar ook als signalering van eigenschappen van het product. Hoge prijzen worden vaak gekoppeld aan een hoog imago.
  • Promotie - Hoe informeren we klanten over producten en diensten? Hieronder vallen onder meer reclame en publiciteit. De promotie strategie is afhankelijk van de vraag of het een nieuw product betreft of een bestaand product waarvoor men de belangstelling wil vergroten.
  • Plaats - Zijn de producten in de juiste hoeveelheid beschikbaar, op de juiste plaats en op het juiste moment? De vierde P verwijst in brede zin naar de locatie waar het product verkocht wordt, maar ook naar zaken als het distributiekanaal en de wijze waarop met voorraadbeheer en logistiek wordt omgegaan.

 

 

V O R I G E

 

 

V O L G E N D E