Wat is een SWOT-analyse?
 

Bij een SWOT-analyse worden de belangrijkste sterke en zwakke punten van een organisatie of een product in een markt benoemd, samen met de belangrijkste kansen en bedreigingen.

 

SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Een SWOT-analyse confronteert externe kansen en bedreigingen met de interne sterkten en zwakten op de wijze die hierna is afgebeeld.

 

Een SWOT-analyse kan feitelijk op elk product, ieder mens en elke organisatie worden toegepast. Het kan dus gaan over grote organisaties maar ook over bijvoorbeeld een merk frisdrank. Een voorbeeld voor een cola-product:

 

  1. Kans op succes, er kan iets en wij kunnen dat: Bijvoorbeeld: ouderen aanboren als nieuwe doelgroep voor Cola.
  2. Succes wordt bedreigd: er kan iets niet, maar we hebben verweer. Bijvoorbeeld: er komen steeds meer frisdrankmerken, maar wij hebben sterke variaties van ons product, zoals cola met limoen.
  3. Succes laten liggen: er zijn mogelijkheden maar hebben geen antwoord. Bijvoorbeeld: er is een trend om alleen gesubsidieerde gezonde drank toe te laten op scholen en in automaten.
  4. Kans op falen: we worden bedreigd en we kunnen niet verdedigen. Bijvoorbeeld: Cola raakt uit de mode; men stapt over op energy-drank.

 

Een SWOT-analyse wordt vaak gebruikt om een eerste grof beeld te krijgen van de strategische issues of kritieke succesfactoren. Afhankelijk van de rol die klanten, leveranciers en dergelijke in de specifieke organisatiecontext spelen, kan een meer gedetailleerde analyse per object plaatsvinden. In de volgende paragrafen behandelen we deze specifieke analysemethoden.

 


        Deze powerpoint afbeelding afbeeldingen figuur figuren bevat: voorbeeld voorbeelden van over, en artikel artikelen literatuur literatuur over SWOT S.W.O.T. 
		En beschrijft, is een beschrijving van, hoe beschrijf je, is een definitie van, definieert: sterkteanalyse, zwakteanalyse, sterkte-analyse zwakte-analyse.
		Wat is een, zijn, verstaan we onder, wat betekent, wat bevat Strengths Weaknesses Opportunities Threats. Hoe verloopt een swotanalyse swot-analyse sterkte zwakte analyse kansen bedreigingen sterkten zwakten kans bedreiging.
		Zie ook: www.swot.nl swot.nl www.swot.com swot.com.
 

Voorbeeld - SWOT

 

 

 

V O R I G E

 

 

V O L G E N D E