Hoe ontwikkel je een strategie?
Hoe kan de organisatie extern waarde toevoegen, cq. profiteren van de waardetoevoeging van anderen en hoe moeten we ons daarvoor intern ontwikkelen om dat mogelijk te maken. Dit zijn de basisvragen waar het bij strategie ontwikkeling om draait.

 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden wordt veelal een extern en een intern analysetraject uitgevoerd waar we hier en verder dieper op in zullen gaan. Allereerst besteden we aandacht aan basisstrategie van een organisatie en de SWOT-analyse.

 

Wat voor soort organisatie willen we zijn? Waar liggen onze kerncompetenties? Elke visie dient volgens Treacy en Wiersema afgeleid te zijn het antwoord op deze vraag naar de basisstrategie.

 

Basisstrategie Tracey en Wiersema - Klantwaardeprofielen

 

Kiezen we voor product leadership, customer intimacy of operational excellence? Deze drie noemt men wel value disciplines, waarde disciplines of klantwaardeprofielen.

 

  • Bij product leadership staat de continue ontwikkeling van state-of-the-art producten en diensten centraal. De focus ligt op het stimuleren van de innovatiekracht en de verkorting van de ontwikkeltijd.
  • Bij operational excellence gaat het om het bieden van betrouwbare producten tegen concurrerende prijzen. De organisatie focust op een beperkte productportfolio die zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk aangeboden wordt, tegen minimale kosten.
  • Bij customer intimacy tenslotte tracht de organisatie de specifieke problematiek van de klant zo goed mogelijk te kennen. Producten en diensten worden tot diep in de haarvaten van de klant zo goed mogelijk afgestemd. De nadruk ligt op het optimaliseren van de “life time value” van de klant en minder op de omzet van één enkele transactie.

 


            Voorbeeld Tracey en Wiersema OPERATIONAL EXCELLENCE CUSTOMER INTIMACY PRODUCT LEADERSHIP

 

V O R I G E

 

 

V O L G E N D E