Wat is scenariodenken?
 

Strategieën van grotere organisaties bestaan meestal uit vele tientallen interventies of maatregelen die betrekking hebben op alle managementbouwstenen. Ook de meeste maatregelen hebben sterke onderlinge verbanden.

Zo heeft het invoeren van competentiemanagement geen zin als de personeelsadministratie niet deugt en zal verdere automatisering van de werkstroom vastlopen als de processen niet beschreven zijn. Om grip te houden op deze verbanden worden deze maatregelen als ‘maat-regelpakketten’ of scenario’s bestuurd. Elk scenario kent een aantal plateaus die dienst doen als besturingsmijlpalen.

De werking van het scenariodenken is het best uit te leggen aan de hand van de manier waarop een bergbeklimmingsexpeditie georganiseerd wordt. Bij de start van de expeditie wordt een aantal mogelijke routes naar de top globaal uitgestippeld (scenario’s). Op de route wordt een aantal basiskampen ingericht (plateaus) waar iedereen kan hergroeperen en uitrusten voordat de tocht naar een volgend kamp wordt voortgezet. Als alle klimmers op het basiskamp gearriveerd zijn, wordt de balans opgemaakt. Wie gaat er verder en welk volgend deel van de route volgen we?

De maatregelen zijn te vergelijken met individuele bergbeklimmers. Alle maatregelen moeten eerst het gewenste resultaat gehaald hebben, alvorens besloten wordt over de volgende stappen. Aan de basis van elk scenario ligt een analyse van de belangrijkste interne en externe invloedsfactoren of krachten die een rol spelen. In de volgende paragraaf gaan we dieper in op de analyse van deze krachtenvelden.

Deze powerpoint afbeelding afbeeldingen figuur figuren bevat: voorbeeld voorbeelden van over Scenario scenarios scenarios' scenariodenken. Zie ook: www.scenario.nl scenario.nl www.scenario.com scenario.com.

 

V O R I G E

 

 

V O L G E N D E