Doelstellingen en maatregelen
Strategische doelstellingen zijn niet het eindpunt. Het gaat uiteindelijk om het resultaat. Een cruciaal onderdeel van een goede strategie zijn daarom maatregelen of verbeteracties die leiden tot het gewenste resultaat. Men dient zich daarbij te realiseren tussen doelstellingen en maatregelen vaak complexe verbanden bestaan.
Aan een doelstelling ligt vaak een probleem ten grondslag, dat weer bepaalde oorzaken heeft. De maatregel moet erop gericht zijn die oorzaken weg te nemen. Zie ook SMART-doelstellingen.
Doelstellingen en maatregelen

 

V O R I G E

 

 

V O L G E N D E