Wat is een planning en control cyclus?

 

In onderstaande figuur is de planning– en controlcyclus afgebeeld. De planning verloopt via de verschillende plannen van boven naar beneden. De control van beneden naar boven, via rapportage over de mate waarin de gestelde kaders (doelstellingen) uit de plannen zijn gerealiseerd.

Planning en control cyclus PenC P&C ciclus cyclus

Zie verder het deel over structuur van The Art of Management voor een uitgebreide behandeling van alle besturende processen en bijbehorende plannen.

 

V O R I G E

 

 

V O L G E N D E