De essentie van een strategie Direct naar:
Hoe werkt een strategie? Planning & -controlcyclus
Hoe ziet een strategie eruit? KSF Balanced Scorecard, SWOT
Hoe ontwikkel je een strategie? Externe analyseBCG, Servqual,
Wat is de levenscyclus van een strategie? Ansoff, 4P Marketing, 5 forces Porter
Wat zijn fundamentele uitgangspunten voor elke strategie? Kraljic. Interne analyse: Porter, Quinn,
Voorbeelden van verbetermogelijkheden rondom strategie SAME, Canvas, SMART